(0533) 392 95 43 | 08:30 - 17:30 ( Hafta İçi )

Mengerler Kiralama

Kiralamak Güzeldir

Kiralamak Güzeldir

Ülkemizde bir ulaşım aracı ve statü sembolü olarak kabul edilen otomobiller, günümüzde işletmelerin işleyişinde daha da önemli bir hal almaya başlarken firmalar kullandıkları otomobil sayısını her geçen gün daha da arttırıyor.

Firmaların büyümeleri ve karlılıkları, tüm diğer iş yönetimlerinde olduğu gibi, otomobil tedarikinde de yatırımlarında doğru finansman seçimi ve varlık yönetimlerindeki verimliliğin artırılması ile mümkün olabiliyor.

Küreselleşme ve iletişim teknolojileri ile artan yoğun rekabet ortamında firmalar organizasyonel yapılarına çeviklik kazandıracak ve maliyetlerinin yönetiminde etkili olabilecek strateji arayışlarında araç kiralamanın tüm bu beklentilerine cevap verebileceklerini fark ettiler.

Ülkemizde 1990'lı yıllar itibari ile hayat bulan araç kiralama tedarik modeli 2001 krizi ardından sermaye yatırımlarını denetim altına almaya çalışan işletmeler tarafından daha da sık tercih edilir hale geldi. Bugün gözlemlenen kiralama ile tedarik modelinin tercihindeki artış kiralama sektörünün yüksek oranlı yüzdelerle senelik büyümesine neden oluyor. Peşin alım, banka kredisi, finansal leasing yöntemi ile tedarik edilmesi olağan otomobiller her geçen gün daha fazla firma tarafından kiralanıyor.

Kiralama ile tedarik modelini otomobil finansmanında bu kadar önemli ve tercih edilir hale getiren birçok etkenden bahsedilebilir. Temelde tüm faydalar 2 alt başlık altında incelenebilir: Finansal Avantajlar Operasyonel Avantajlar Firma otomobili diğer alım yöntemleri yerine, kiralayarak tedarik ettiğinden birincil avantajı, finansman avantajı. Kiralama yönteminde ödenen kira bedelinin kanun koyucu tarafından yıllık belirtilen limitlerini her ay düzenli olarak gidere atılabilirken, kira KDV tutarının kanun koyucu tarafından belirlenen limitleri tamamen indirim yapılabiliyor.

Bu otomobil tedarik modelleri içerisinde en avantajlı vergilendirme seçeneği. Firma sabit sermaye yatırımlarını otomobil yerine kendi temel işi için kullandığında bir kar elde eder. Firma karı ile zaten taksitlere bölünmüş kira bedelini öder. Ödediği kira bedelini vergilendirme avantajları ile vergilerinden düşer. Böylece likit değerin daima içeride kaldığı sistemsel bir döngü elde edilir. Kiralamada dönem içinde düşük bir bedel ödenir. Diğer tedarik modellerinde önce yüksek bir bedel harcanır. Dönem bittiğinde otomobil satılır ve bu yapılan yüklü masrafl ardan düşülür.

Sonuçta ortaya çıkan net maliyet ise kiralama maliyetlerinin çok üzerindedir. Kiralamada her şey dahil hizmet verilir. Kiralayan sadece kirasını ödeyerek otomobilin kullanım haklarını, taksitlendirme sayesinde faizini, bakımını, tamirini, kasko poliçesini, trafik poliçesini, MTV tutarını, lastik ve ekipmanını, muayene işlemlerini ödemekten kurtulur.

Kiralama aynı zamanda bir dış kaynak kullanım opsiyonudur. Araç kullanımı aracın düzenli bakımlarını, maliyet yönetimini içine alacak şekilde ciddi takip gerektiren ve iyi yönetilmesi gereken bir süreç.

Bu yüksek adetli filolara sahip firmalar için daha da önemli bir hal almakta. Kiralama firmaları tüm takipleri kiralama yapan firma adına kendisi gerçekleştirir. Sonuç olarak otomobiller işletmeler için bir mal niteliğinden bir hizmet niteliğine dönüşür. Hizmeti alan firma otomobilin keyfini sürerken maliyetlerini azaltmanın avantajına kavuşur.

Yazar : Aynur KESENCİ